Dňa 11. júna 2017 rozhodnutím orgánov Európskej únie nadobudli účinnosť nové pravidlá, ktoré rušia doterajšiu vízovú povinnosť Ukrajinských občanov so štátmi EÚ. Pre vstup do EÚ je však potrebné, aby ukrajinskí občania boli držiteľmi biometrických pasov. Zároveň však platí, že občania Ukrajiny, ktorí ešte nemajú biometrické pasy, podliehajú aj naďalej vízovej povinnosti ako doteraz. Predpokladá sa, že občania Ukrajiny budú mať najväčší záujem o návštevu Slovenskej republiky. Je preto možné očakávať zvýšenie čakacích dôb na príslušných hraničných priechodoch a to najmä pri návrate z Ukrajiny na Slovensko.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *