Ako to funguje?

Ak si sa rozhodol pre Slovensko, ponúkame Ti najjednoduchší spôsob akým si pripravíš všetky potrebné formuláre. Stačí sa zaregistrovať. Vytvoríš si svoj profil, vyberieš si o aký typ pobytu máš záujem a vyplníš jednotlivé kolonky v elektronickom formulári. Po prekontrolovaní údajov súbor uložíš, stlačíš tlačídko GENEROVAŤ a do 2 minút sú dokumenty pre cudzineckú políciu pripravené. Dostaneš tiež zoznam dokumentov, ktoré si musíš priniesť z iných úradov. Poplatok za túto službu je 49 EUR. Nikdy to nebolo jednoduchšie.
Ako to funguje? Pozrite si video…

Typy pobytov

S Imiguru si pripravíš dokumenty pre konkrétny typ prechodného pobytu za jednotnú cenu 49,- EUR/pobyt. Vďaka elektronickému systému eliminuješ chybovosť a spoľahlivý notifikačný systém Ťa upozorní na dôležité dátumy v Tvojom pobytovom režime. Dokument manažment systém Ti navyše umožní viesť si pobytovú dokumentáciu prehľadne a na jednom mieste.


Podnikanie
Ak si na Slovensku otvoríte živnosť alebo založíte spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) nemôžete začať podnikať bez udelenia prechodného pobytu.

Prostredníctvom IMIGURU si pripravíte dokumenty pre udelenie alebo obnovenie prechodného pobytu na účel podnikania.

Postačí vyplniť elektronický formulár a vygenerujete si:
- oficiálny formulár
-čestné vyhlásenie majiteľa nehnuteľnosti,
- žiadost o potvrdenie neexistencie nedoplatkov,
- žiadosť o potvrdenie z colného úradu, daňového úradu, zdravotného poistenia,
- checklist
Zamestnanie
Ak ste si na Slovensku našli zamestnávateľa, potrebujete požiadať o prechodný pobyt na zamestnanie.

Po vyplnení elektronického formulára si vygenerujete dokumenty, ktoré vyžaduje cudzinecká polícia pre udelenie/obnovenie pobytu.
- oficiálny formulár
- prísľub na zamestnanie
- čestné vyhlásenie majiteľa nehnuteľnosti,
- checklist všetkých potrebných dokumentov
Zlúčenie rodiny
Dieťa, manžel, manželka, matka alebo otec cudzinca môžu za určitých podmienok požiadať o prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny.

Po vyplnení elektronického formulára Vám IMIGURU vygeneruje potrebné dokumenty:
- oficiálny formulár
- čestné vyhlásenia k účelu pobytu, k finančnému zabezpečeniu a ubytovaniu a
- checklist
Štúdium
Študent jazykovej prípravy, strednej školy alebo vysokej školy potrebuje prechodný pobyt na účel štúdia.

Po vyplnení elektronického formulára vygeneruje IMIGURU dokumenty k pobytu:
- oficiálny formulár
- čestné vyhlásenie majiteľa nehnuteľnosti
- čestné vyhlásenie o finačnom zabezpečení
- checklist.

Referencie

Novinky

Najdôležitejšie novinky z oblasti pobytovej agendy na Slovensku nájdete tu. Okrem toho môžete ďalšie informácie nájsť na našom blogu alebo našom portály www.infoguru.sk.
Čítajte blog

Kto sme

Za jedinečným automatizovaným systémom stoja ľudia, ktorí majú množstvo skúseností s vybavovaním pobytov pre cudzincov. Rozhodli sa preto vytvoriť produkt, ktorí pomôže pobytovú agendu zásadne uľahčiť a technicky vylepšiť.
Martina
Martina

Sales and Insurance

V oblasti legálnej imigrácie sa pohybuje od roku 2011, kde na začiatku pomáhala pri spracovaní agendy pre ázijských investorov, no neskôr veľmi úspešne rozšírila svoje pôsobenie aj v oblasti poistenia a poskytovania finančných služieb najmä pre rusky a ukrajinsky hovoriacich klientov.

  Juraj
  Juraj

  Legal professional

  Od roku 2010 pracoval Juraj v oblasti pobytovej agendy najmä s ázijskou klientelou. Počas mnohých rokov praxe získal veľké množstvo skúseností najmä pri vybavovaní pobytov za účelom podnikania, zamestnania a zlúčenia rodiny. Túto agendu úspešne vykonával pre najvýznamnejších ázijských investorov na Slovensku.

   Mária
   Mária

   Legal professional

   Profesionálne sa zaoberá agendou medzinárodnej imigrácie od skončenia vysokej školy. Má nespočetné skúsenosti hlavne v praktických aspektoch udeľovania povolení na pobyt a mnohých ďalších úradných postupoch týkajúcich sa cudzincov na Slovensku.

    Kontakt

    Neváhajte nás podľa potreby kontaktovať:
    Adresa
    Hrobákova 34 851 02 Bratislava, Slovenská republika
    Zákaznícka podpora
    E-mail: info@imiguru.sk